POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Kliencie!
Jako PROGLOB sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Kościelnej nr 18, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych osobowych.
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji świadczonych usług oraz informowania o kwestiach z nimi związanych. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie oraz do wypełnienia spoczywających na nas obowiązkach prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania ze świadczonych przez nas usług.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Pamiętaj, że niezależnie od przysługującego Tobie prawa do żądania usunięcia danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych bądź podatkowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa np. właściwy starosta, urząd miasta bądź nasi podwykonawcy.
W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@proglob.pl, jak również wnieść skargę do organu nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).